Puljer

Idræts- og fritidspuljen - Puljeretningslinjer


2017


Etablering af støjskærm - Holstebro Strandjagtforening

Holstebro Idrætsråd anbefaler, at Holstebro Strandjagtforening tildeles 15 000 kr. til støjskærm under forudsætning af, at der etableres en blivende løsning.


Skolerugby - Holstebro Rugby Klub

Holstebro Idrætsråd anbefaler, at Holstebro Rugby Klub tildeles 2000 kr. til skolerugby, og beløbet øremærkes til indkøb af bolde.


Beachanlæg på Slagterigrunden - Lokal initiativgruppe v. Lars Dalhoff

Holstebro Idrætsråd anbefaler, at projektet med etablering af en kombineret beachvolley-, beachhåndbold- og beachfodboldbane tildeles 15 000 kr.


Styrketræningsfaciliteter - Holstebro Rugby Klub

Holstebro Idrætsråd anbefaler, at Holstebro Rugby Klub tildeles 20 000 kr.  til styrketræningsfaciliteter, såfremt Holstebro Idrætsparks øvrige brugere også får mulighed for at benytte faciliteterne.

Sportsarrangementspuljen - Puljeretningslinjer


2017


DM i trampolin - VGF89

Holstebro Idrætsråd anbefaler, at VGF89 tildeles 5 000 kr. til DM i trampolin.


Junior-DM i roning - Holstebro Roklub

Holstebro Idrætsråd anbefaler, at Holstebro Roklub tildeles 5000 kr. til afvikling af Junior-DM.


DM i jagtskydning for hold - Sevel Jagtforening

Holstebro Idrætsråd anbefaler, at Sevel Jagtforening tildeles 5000 kr. til arrangementet.